🎉 Vi har lanceret vores nye WordPress-plugin! Download nu

Oversættelse med Ai - hvor god er den kunstige intelligens-oversættelse af Clonable?

AI-drevne oversættelsesmaskiner, som Google Translate og Deepl, har revolutioneret den måde, vi oversætter tekster på. Men hvor præcise er disse maskiner egentlig sammenlignet med menneskelige oversættere? Er indfødte oversættere ikke meget bedre? Eller kan man stadig godt bruge ai-oversættere til nogle processer? Find også ud af, hvordan Clonable hjælper hjemmesideejere med at optimere oversættelseskvaliteten og dermed også bidrage til en bedre SEO-score.

Nøjagtighed af populære ai-oversættelsesmaskiner

Google Translate og Deepl har vundet global anerkendelse som førende AI-oversættelsesmotorer. Men som ethvert teknologisk værktøj har de deres egne begrænsninger. Spørgsmålet er, om disse maskiner virkelig er i stand til fuldt ud at forstå nuancerne i det menneskelige sprog.

Det menneskelige sprogs kompleksitet

AI-oversættelsesmaskiner er afhængige af sofistikerede algoritmer og neurale netværk til at generere oversættelser. På trods af denne avancerede teknologi er de ikke ufejlbarlige, når det gælder om at forstå de subtile forskelle og nuancer, der ligger i det menneskelige sprog. Det fører til udfordringer med at oversætte idiomatiske udtryk, kulturelle referencer og teknisk jargon, hvor konteksten nogle gange går tabt.

Kvalitativ vurdering af Google Translate

Ser vi specifikt på Google Translate, som er en af de mest udbredte AI-oversættelsesmotorer i verden, varierer nøjagtigheden meget afhængigt af konteksten. Google Translates præstation varierer også betydeligt mellem mindre og større sprog, hvilket er en af grundene til, at vi på Clonable endnu ikke ønsker at tilbyde alle sprog (vi ønsker at garantere et vist kvalitetsniveau). I nogle tilfælde kan oversættelsen af mindre sprog være mindre nøjagtig, med en nøjagtighedsrate, der er betydeligt lavere end for større sprog. Det har direkte konsekvenser for dine oversættelsesbehov, især hvis din målgruppe omfatter flere sprog.

Betydningen af kontekstuelle variabler

Det er vigtigt at forstå de variabler, der påvirker nøjagtigheden. Tekniske, kulturelle og kontekstuelle faktorer spiller en rolle for effektiviteten af Google Translate. Som et resultat kan oversættelsen af en simpel sætning variere afhængigt af sprogets kompleksitet og tilgængeligheden af relevant kontekst.

Her er nogle vigtige aspekter af kontekstuelle variabler:

Teknisk kompleksitet:

 • Teknisk jargon og teknisk terminologi: Når man oversætter tekniske tekster eller teknisk jargon, er det vigtigt med en dyb forståelse af specifikke termer. Google Translate kan have svært ved at oversætte kompleks teknisk terminologi nøjagtigt, hvilket fører til potentielle oversættelsesfejl.

Kulturelle faktorer:

 • Kulturelle nuancer og udtryk: Google Translate har nogle gange svært ved at fange kulturelle nuancer og specifikke udtryk, der er unikke for visse sprog. Det kan få oversættelser til at miste deres oprindelige betydning, især i sammenhænge med stærke bånd til kulturen.

Kontekstuelle oplysninger:

 • Manglende kontekstuelle tegn: Nøjagtigheden af en oversættelse afhænger i høj grad af, om der er tilstrækkelige kontekstuelle oplysninger til rådighed. I nogle tilfælde kan Google Translate have svært ved at fortolke en sætning korrekt, hvis den nødvendige kontekst mangler.

Idiomatiske udtryk:

 • Idiomer og billedsprog: Oversættelse af idiomatiske udtryk og billedsprog er en velkendt udfordring for maskinoversættelsessystemer. Den bogstavelige oversættelse af et idiom kan føre til tab af mening, hvis konteksten ikke forstås fuldt ud.

Flere betydninger:

 • Polysemi og homonymi: Ord med flere betydninger (polysemi) eller homonymer kan føre til forvirring. Google Translate er nødt til at bestemme den korrekte betydning i den specifikke kontekst, hvilket nogle gange kan føre til oversættelsesfejl.

Menneskelig oversættelse kontra ai-oversættelse: sammenligning af nøjagtighed

Menneskelige oversættere har en dyb forståelse for nuancerne i det menneskelige sprog. Dette omfatter ikke kun den bogstavelige oversættelse af ord, men også evnen til præcist at formidle kulturelle referencer, idiomatiske udtryk og teknisk jargon. Den menneskelige hjerne er i stand til at forstå konteksten og formidle tonen og følelserne i den originale tekst på en passende måde.

Teknisk, juridisk eller specialiseret indhold kræver ofte en dyb forståelse af området. Menneskelige oversættere kan håndtere denne kompleksitet og levere oversættelser, der ikke kun er korrekte, men også tager højde for den specifikke terminologi og stilkrav inden for området.

Omkostnings- og tidsaspekter ved menneskelig oversættelse

Mens menneskelig oversættelse giver uovertruffen nøjagtighed, er det ofte forbundet med betydelige omkostninger. Professionelle oversættere tager betaling pr. ord eller pr. time, hvilket kan resultere i betydelige udgifter, især til større projekter som oversættelse af hjemmesider. Jagten på perfektion har sin pris, og denne omkostningsfaktor kan være en begrænsende faktor for virksomheder med et begrænset budget.

Menneskelig oversættelse tager tid, og oversættelseshastigheden er ikke altid forenelig med behovene i en digital verden i hastig udvikling. Lange leveringstider kan være en hindring, især for projekter, der kræver øjeblikkelig implementering.

Fordele ved AI-oversættelser

Hastighed og effektivitet

En af de mest slående fordele ved AI-oversættelse er den uovertrufne hastighed, hvormed store tekstmængder kan oversættes. For virksomheder, der har brug for hurtig global kommunikation, giver AI betydelige effektivitetsgevinster, så tidsfølsomme oversættelsesprojekter kan håndteres hurtigt.

Omkostningsbesparelser

Sammenlignet med menneskelig oversættelse kan AI-oversættelse være mere omkostningseffektiv, især ved oversættelse af store tekstmængder. Virksomheder med begrænsede budgetter kan drage fordel af de lavere omkostninger ved automatiserede oversættelsesløsninger.

Udfordringer ved at omfavne AI-oversættelser

Mangel på menneskelig forståelse

AI-oversættelsesmaskiner mangler den dybe menneskelige forståelse af kontekst, kulturelle finesser og følelsesmæssige nuancer. Det kan føre til oversættelser, der er bogstaveligt korrekte, men som ikke helt fanger den tilsigtede betydning.

Begrænset nøjagtighed i specialisering

Inden for specialiserede områder, såsom juridisk eller medicinsk oversættelse, kan AI-oversættelser komme til kort. Forståelse af specifik terminologi og komplekse koncepter kræver ofte en menneskelig oversætters ekspertise.

Clonable: synergien mellem menneskelige og ai-oversættelser

Clonable tilbyder en innovativ tilgang ved at udnytte styrkerne ved både menneskelig og AI-oversættelse. Det kombinerer hastigheden af AI med den dybdegående kontekstuelle fortolkning af menneskelige oversættere.

Flere Ai-motorer for forbedret præcision

I modsætning til mange AI-oversættelsestjenester bruger Clonable flere AI-motorer, herunder avancerede tjenester som DeepL, Google Translate og ChatGPT. Denne alsidige tilgang sikrer øget oversættelsesnøjagtighed, selv i forbindelse med mindre sprog.

Efterredigeringsværktøjer til forfinelse

Clonable tilbyder efterredigeringsværktøjer, der gør det muligt for hjemmesideadministratorer og professionelle oversættere at foretage justeringer af automatisk genererede oversættelser. Det giver brugerne mulighed for at finde den perfekte balance mellem automatiseringens hastighed og den menneskelige ekspertises raffinement. Ai-oversættelsen giver et godt fundament, og funktionerne på Clonable giver en hurtig og behagelig måde at lave finjusteringer på bagefter.

Praktiske tips til optimering med Clonable

 • Først skal du kontrollere overskriften og sidefoden med alle menupunkterne. Hvorfor? Fordi disse vises på alle sider, og fordi der ofte er tale om oversættelser med 1-3 ord, hvor der er mindre kontekst, og hvor risikoen for fejl bliver lidt større.
 • Tjek dine vigtige sider, som f.eks. en hjemmeside
 • Kig i din Google Analytics, og lav en udskrift af de 10, 50 eller 100 mest besøgte webadresser på den oprindelige hjemmeside. Hvis du tjekker dem, vil du for de fleste besøgende have webstedet i perfekt orden.

Vores erfaring viser, at 4-8 timers korrekturlæsning for et websted på 250 sider gør en verden til forskel.

Hvor kvalitativ er Clonable i procenter:

 • Latinske sprog uden yderligere korrekturlæsning: 98%.
 • Kyrilliske sprog uden yderligere korrekturlæsning: 95%.
 • Andre sprog som kinesisk, japansk og koreansk: 90 %.
 • Clonable Med korrekturlæsning (flere timer pr. 250 sider): 99%

Har du stadig spørgsmål?

Så udfyld formularen nedenfor.

Relaterede blogs: