🎉 Vi har lanceret vores nye WordPress-plugin! Download nu

Generelle vilkår og betingelser

Clonable ("Clonable" og/eller "vi") tilbyder dig en platform strengt under følgende vilkår og betingelser, som ikke er til forhandling og kan ændres efter varsel til dig efter Clonable's absolutte skøn, med forbehold af bestemmelserne i nedenstående vilkår og betingelser. Ved at acceptere og acceptere vilkårene i denne platformsaftale ("aftalen") ved at; (a) vælge "Jeg accepterer" disse vilkår, (b) gennemføre registreringsprocessen (c) ved at bruge platformen på nogen måde, såsom at downloade eller uploade indhold eller bruge de tjenester, der stilles til rådighed af Clonable og/eller tredjeparter via platformen, bliver du kunde hos Clonable, og du accepterer følgende vilkår og indgår en juridisk og bindende aftale med Clonable. I denne aftale vil alle henvisninger til dig og/eller din og/eller brugeren og/eller kunden henvise til den part, der indgår denne aftale med Clonable.

Oversigt

Clonable leverer visse tjenester på eller via vores hjemmeside, www.Clonable.net (og andre, muligvis oversatte domænenavne, såsom www.Clonable.dk, etc., ("Platformen"). Platformen leverer en multi-purpose oversættelsestjeneste, der giver dig mulighed for at konvertere din lokale hjemmeside til en flersproget og/eller multi-country hjemmeside, ("Clonable Service"). Aftalen gælder for Clonable-tjenesten. Alt indhold og alle tjenester, der stilles til rådighed via platformen, og som ikke blev stillet til rådighed på datoen "Sidst revideret den" nederst, vil automatisk blive anset for at være en del af Clonable-tjenesten, når de først stilles til rådighed via platformen.

Accept af betingelserne / optagelse

Du må ikke bruge platformen, hvis du ikke er indforstået med vilkårene i aftalen. Du må heller ikke bruge platformen, hvis (i) lokale love og bestemmelser forbyder dig at bruge platformen; eller (ii) du ikke er fuldt ud i stand til og kompetent til at indgå en bindende kontrakt med Clonable. Ved at bruge platformen erklærer og garanterer du, at du har ret, magt og kapacitet til at indgå denne aftale og til at overholde alle vilkår og betingelser i aftalen.

Privatlivspolitik

Clonable's informationsbeskyttelse og indsamlingspraksis er afspejlet i Clonable privatlivspolitik. Du accepterer, at Clonable bruger dine oplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken.

Registrering

En betingelse for, at du kan bruge Clonable-tjenesten og -platformen, er, at du er den juridiske ejer af den hjemmeside, i forhold til hvilken du bruger platformen, Clonable-tjenesten. Derudover er det en betingelse, at du ejer al intellektuel ejendom i forbindelse hermed (eller en juridisk fuldmagt fra webstedets ejer). Du er forpligtet til at registrere dig på Clonable, hvis du ønsker at bruge Clonable-tjenesten og -platformen. For at registrere dig hos Clonable skal du angive en gyldig e-mailadresse (som vil blive brugt som en unik identifikator for din konto), dit navn og en adgangskode. Du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto, og accepterer ikke at overføre eller udlåne eller på anden måde overføre din e-mailadresse eller adgangskode, din brug af eller adgang til Clonable-tjenesten og platformen til nogen tredjepart. Du er også eneansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din konto. Du kan til enhver tid ændre din adgangskode eller andre kontooplysninger ved at følge instruktionerne på din profilside. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden i forbindelse med din konto eller Clonable-tjenesten og at sikre, at du "logger ud" / lukker din konto (hvis relevant) ved afslutningen af hver session.

Når du bruger Clonable-tjenesten og -platformen, accepterer du at: (i) give visse aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger om dig, når platformen anmoder om det, og (ii) vedligeholde og opdatere sådanne oplysninger efter behov for at holde dem aktuelle, fuldstændige og nøjagtige. Hvis nogen af de oplysninger, du har givet under din første registrering, er forkerte, forbeholder Clonable sig ret til straks at opsige din konto og din ret til at bruge Clonable-tjenesten og platformen. Vi vil ikke være ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af nogen af de foregående forpligtelser.

Betaling

De forskellige gebyrstrukturer og de gebyrer, der skal betales for Clonable-tjenesten, er angivet på platformen ("Gebyrer") eller er angivet i en separat kontrakt for dig som kunde. Clonable -tjenesterne vil blive udført af Clonable efter accept fra Clonable af online-registreringen og fuld betaling af de relevante gebyrer for Clonable-tjenesten som angivet på platformen eller i den særlige kontrakt, der er indgået med dig som kunde.

Clonable kan justere gebyrerne for Clonable-tjenesten en gang om året den 1. januar ved hjælp af forbrugerprisindekset for CBS med henblik på inflationsjustering. I tilfælde af inflation højere end 2% pr. måned, kan Clonable justere prisen månedligt ved hjælp af forbrugerprisindekset på CBS.

I tilfælde af opsigelse af abonnementet skal du overholde en opsigelsesperiode på en kalendermåned. Bemærk venligst, at der også er en minimumsvarighed for abonnementet, som angivet på platformen.

I tilfælde af manglende betaling af et gebyr, der skyldes bl.a. chargeback, svig, afvist kreditkort eller af en hvilken som helst anden grund, som du skylder, har Clonable ret til straks at suspendere eller opsige din adgang til platformen og til Clonable-tjenesterne og uden at det berører retten til at inddrive alle skyldige beløb fra dig eller enhver anden ret eller retsmiddel, der er tilgængelig for Clonable.

Clonable forbeholder sig retten til at ændre sine betalingspolitikker og gebyrer, der opkræves for Clonable-tjenester fra tid til anden, med sådanne ændringer, der træder i kraft med det samme. Alle gebyrer og andre afgifter skal betales i den valuta, der er angivet på platformen. Hvis ingen valuta er angivet, er alle gebyrer angivet i EUR og er eksklusive alle gældende skatter i den relevante jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, moms, hvis relevant).

Du accepterer at betale Clonable gebyrerne for alle Clonable-tjenester, du køber fra Clonable. Du accepterer endvidere, at du er ansvarlig for betaling af alle gældende skatter, der forfalder og skal betales i den relevante jurisdiktion, hvor aftalen finder sted.

Betalinger for Clonable-tjenesterne foretages via et sikkert tredjepartswebsted. Du anerkender og accepterer dog, at internetoverførsler ikke kan garanteres at være helt sikre eller private, og at alle oplysninger, du giver (herunder kreditkortoplysninger), potentielt kan læses og/eller opfanges af en tredjepart. Clonable er ikke ansvarlig for nogen opfangning og/eller 'hacking' af data eller anden uautoriseret adgang til oplysninger, du giver med henblik på Clonable-tjenesterne.

Licens til at bruge og få adgang til Clonable-tjenesten

Clonable giver dig hermed, og du accepterer hermed, en personlig, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens ("Licens") til at bruge platformen til at bruge Clonable-tjenesten. Al intellektuel ejendom (herunder, uden begrænsning, ophavsret, forretningshemmeligheder, varemærker, patenter osv.), der er synlig eller indeholdt i og/eller forbundet/relateret til platformen (herunder, uden begrænsning, softwarekoden, brugervejledninger og al anden dokumentation), er og forbliver Clonable's ejendom. Intet i denne aftale og/eller tildelingen af licensen skal udgøre et afkald på Clonables' intellektuelle ejendomsret i henhold til nogen lov. Licensen omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af platformen, Clonable-tjenesten eller dens indhold; enhver afledt brug af denne platform, Clonable-tjenesten eller dens indhold; eller enhver brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer. Platformen, Clonable-tjenesten eller nogen del heraf må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clonable. Desuden må du ikke kopiere eller efterligne nogen del af eller hele designet eller platformens udseende og fornemmelse. Disse er beskyttet af intellektuel ejendomsret. Clonable kan fra tid til anden frigive nye værktøjer og ressourcer på platformen eller introducere andre tjenester og/eller funktioner til platformen. Alle nye tjenester og funktioner vil være underlagt denne aftale samt eventuelle yderligere vilkår for brug, som vi måtte udstede for disse specifikke tjenester eller funktioner. Hvad der udgør misbrug af platformen, afgøres af Clonable efter eget skøn. Clonable forbeholder sig ret til at opsige din konto, hvis Clonable vurderer, at du ikke har overholdt aftalen.

Begrænsning af brug af indhold

Du anerkender, at platformen kan indeholde oplysninger, software, fotografier, video, tekst, grafik, musik, lyde eller andre materialer (samlet benævnt "indhold"), der er beskyttet af ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, og at disse rettigheder er gyldige og beskyttede i alle former, medier og teknologier, der eksisterer nu eller vil blive udviklet i fremtiden. Hele indholdet er samlet set beskyttet i henhold til hollandske love om ophavsret som et kollektivt værk, og vi ejer en ophavsret til udvælgelse, koordinering, arrangement og forbedring af sådant indhold. Ændring af indholdet eller brug af indholdet til ethvert andet formål, herunder brug af sådant indhold på ethvert andet websted eller netværkscomputermiljø, er strengt forbudt. Medmindre andet udtrykkeligt er godkendt af os på forhånd skriftligt, accepterer du ikke at reproducere, videredistribuere, sælge, modificere, udleje, lease, udlåne, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker baseret derpå (helt eller delvist), dekompilere, reverse engineer, adskille eller på anden måde reducere platformen eller Clonable-tjenesten helt eller delvist, herunder ethvert indhold. Navnet og logoet Clonable er intellektuel ejendom tilhørende Clonable. Alle andre varemærker, der vises på platformen, er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Vores partnere kan også have yderligere ejendomsrettigheder til det indhold, de gør tilgængeligt via Clonable-tjenesten og -platformen. De handelsnavne, varemærker og servicemærker, der ejes af os, registrerede eller uregistrerede, må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste, der ikke er vores, på nogen måde, der sandsynligvis vil forårsage forvirring. Intet på platformen skal fortolkes som tildeling, implicit, ved estoppel eller på anden måde, af nogen licens eller ret til at bruge nogen af vores handelsnavne, varemærker eller servicemærker uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

Produktkvalitet

Clonable forsøger at være så nøjagtig som muligt. Clonable garanterer dog ikke, at produktbeskrivelser, tekst og/eller andre oversatte oplysninger fra din hjemmeside er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle og/eller fejlfri. Uanset ansvarsfraskrivelsen for kvalitetssikring specificeret ovenfor, vil Clonable, men har ingen forpligtelse til, bruge din hjemmesides brugeradfærd til at forbedre produktkvaliteten af Clonable-tjenesten. Du accepterer, at hverken Clonable eller dets tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere skal holdes ansvarlige for unøjagtig, ufuldstændig, upålidelig eller fejlagtig drift med hensyn til Clonable-tjenesterne og oversatte oplysninger på dit websted.

Materialer indsendt via platformen

Definitionen af "materialer indsendt via Clonable-tjenesten og platformen" heri er hele og enhver data, information, tekst, software, lydfiler, billeder, fotografier, grafik, video, beskeder, filer, links eller andet materiale ("Materialer") på din hjemmeside, uanset om det er scripted, skjult af adgangskode eller på anden måde beskyttet. Materialerne vil være underlagt Clonable-tjenesten, som vil omfatte overførsel af materialerne til en tredjepart, for at vi kan udføre Clonable-tjenesten. Du accepterer, at hvis du sender materialer via platformen, giver du automatisk Clonable og dets efterfølgere og tildelte en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, evigvarende, ikke-genkaldelig licens i og til materialerne til at bruge, downloade og udskrive, vise, ændre, offentliggøre og tilpasse dem helt eller delvist for at udføre Clonable-tjenesten. Du er eneansvarlig for alt materiale, der sendes, opslås eller distribueres af dig via platformen, herunder, men ikke begrænset til, indholdet af din e-mailkommunikation, information, anmeldelser, brugerbedømmelser, fotografier eller billeder, der opslås eller relaterede materialer. Ved at indsende materialer til din hjemmeside erklærer og garanterer du, at du ejer alle rettigheder, titler og interesser i sådanne materialer og billeder, der er indeholdt i sådanne materialer. Du anerkender og accepterer, at (a) vi forbeholder os retten (men har ingen forpligtelse) til at evaluere materialerne, før vi tillader dem at blive sendt eller på anden måde gemt via platformen i forbindelse med Clonable-tjenesten; og (b) vi kan efter eget skøn tage enhver eller alle af følgende handlinger: (i) overvåge indsendelse af materialer; (ii) ændre, slette eller nægte at sende eller tillade materialer at blive sendt eller gemt; og/eller (iii) videregive ethvert materiale eller enhver kommunikation via platformen og omstændighederne omkring deres transmission til: (a) tredjeparter til at drive Clonable-tjenesten og -platformen; (b) overholde gældende love; (c) svare på statslige anmodninger; (d) overholde gyldig juridisk proces; (e) beskytte rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom for Clonable, besøgende på platformen eller offentligheden; (f) gøre det muligt for os at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse de skader, vi måtte lide og/eller (g) håndhæve aftalen; og/eller (iv) dele materialet med relevante myndigheder og finansielle institutioner, hvis Clonable efter eget skøn fastslår, at; (a) du forsøger at bedrage Clonable; (b) du begår svigagtig aktivitet eller anden forbudt transaktion; (c) du begår kriminel aktivitet; eller (d) materialet er af hadefuld karakter. Under ingen omstændigheder vil vi, eller vores medarbejdere, ledere, direktører, aktionærer, agenter, repræsentanter eller tilknyttede selskaber, være ansvarlige for tab eller skader forårsaget af din tillid til materialet. Derudover har vi ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for skader, der opstår som følge af tredjeparters brug (herunder men ikke begrænset til genudgivelse) eller misbrug af oplysninger, der frivilligt videregives gennem nogen del af Clonable-tjenesten og -platformen. I henhold til vilkårene i denne aftale må du ikke uploade, opbevare, distribuere, transmittere, vise, udføre, gøre tilgængeligt eller på anden måde kommunikere til offentligheden materiale, som du ikke har de nødvendige rettigheder til. Især kan enhver uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet materiale i dine materialer (herunder gennem reproduktion, distribution, ændring, tilpasning, offentlig visning, offentlig fremførelse, forberedelse af afledte værker, tilgængeliggørelse eller anden kommunikation til offentligheden via platformen) krænke tredjeparts rettigheder og er strengt forbudt. Sådanne krænkelser kan resultere i opsigelse af aftalen, din adgang til platformen og kan også resultere i civile eller strafferetlige sager mod dig af eller på vegne af den relevante rettighedshaver.

Links til tredjeparts websteder

Platformen kan indeholde links, eller tredjepartsindhold kan indeholde links til andre websteder eller ressourcer. Da vi ikke har nogen kontrol over sådanne websteder og ressourcer, anerkender og accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af og ikke støtter sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og vi er ikke ansvarlige eller hæfter for indhold, reklamer, produkter, tjenester eller andre materialer (samlet benævnt "Tredjeparts-materialer"), der er tilgængelige via eller indeholdt på sådanne websteder eller ressourcer. Du forstår, at du kan blive udsat for tredjepartsmaterialer, der er stødende, uanstændige eller anstødelige. Du anerkender og accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige eller erstatningsansvarlige, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget direkte eller indirekte af brugen af eller tillid til sådanne tredjepartsmaterialer, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller ressourcer.

Tilgængelighed

Clonable forpligter sig til at gøre en rimelig indsats for at forsøge at levere Clonable tjenester og adgang til platformen 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Der vil dog være lejligheder, hvor adgangen til platformen afbrydes for vedligeholdelse, opgraderinger og reparationer, som du anerkender er en nødvendig funktion udført af Clonable, eller på grund af fejl i telekommunikationsforbindelser og udstyr uden for Clonable 's kontrol, Clonable accepterer ikke noget ansvar eller ansvar for eventuelle tab af indtægter, der måtte opstå. Clonable kan ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, platformen eller en del deraf, med eller uden varsel til dig.

Garanti for brugere, skadesløsholdelsespligt og fritagelse

Du erklærer og garanterer, at: (a) du ejer den intellektuelle ejendomsret, eller har opnået alle nødvendige licenser og tilladelser til at bruge Materialet i overensstemmelse med din brug i forbindelse med Platformen eller som ellers tilladt i henhold til Aftalen; (b) du har de nødvendige rettigheder til at give licensen som beskrevet i Aftalen (c) du har modtaget tilladelse fra alle personer, der er afbildet i dit Materiale, til at bruge dit Materiale som beskrevet i Aftalen, herunder distribution, offentlig visning, offentlig fremførelse og reproduktion af Materialet; og (d) dit Materiale ikke overtræder eller krænker nogen intellektuel ejendomsret eller anden ejendomsret, herunder retten til offentlig omtale eller privatliv, for nogen person, virksomhed eller enhed eller anden tredjepart. Du accepterer at holde Clonable og dets aktionærer, datterselskaber, tilknyttede selskaber, ledere, agenter, medarbejdere, co-brandere eller andre partnere og licensgivere skadesløse for ethvert krav eller efterspørgsel, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af eller som følge af dit materiale, din brug af platformen din forbindelse til platformen, ethvert krav om, at dit materiale har forårsaget skade på nogen anden, enhver handel mellem dig og enhver anden, der annoncerer eller promoverer via platformen, dit brud på vilkårene i aftalen eller din overtrædelse af nogen som helst rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder.

Afvisning af garantier

Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov: Platformen og indholdet leveres af Clonable "som det er", uden garanti af nogen art, udtrykkelig, underforstået, lovbestemt eller på anden måde, herunder de underforståede garantier for titel, ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Uden at begrænse det følgende giver Clonable og dets licensgivere ingen garanti for, at (a) platformen og indholdet vil opfylde dine krav eller vil være konstant tilgængelig, uafbrudt, tidløs, sikker eller fejlfri; (b) de resultater, der opnås ved brug af platformen og indholdet og indholdet vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige; (c) kvaliteten af platformen og indholdet vil opfylde dine forventninger; eller at (d) eventuelle fejl eller mangler i platformen eller indholdet vil blive rettet. Ingen rådgivning eller information, mundtlig eller skriftlig, opnået af dig fra Clonable eller gennem eller ved brug af platformen og indholdet vil skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet i vilkårene og betingelserne. Clonable fraskriver sig specifikt ethvert ansvar i forhold til handlinger, der opstår som følge af brugerens brug af eller deltagelse i enhver platform og som følge af platformen og indholdet. Ethvert indhold, der downloades som et resultat af Clonable-tjenesten, gøres tilgængeligt eller på anden måde opnås gennem brug af platformen, tilgås efter eget skøn og risiko, og du er eneansvarlig for enhver skade på dit computersystem eller tab af data som følge af download. Clonable Clonable påtager sig intet ansvar for computervirus eller lignende kode, der downloades til platformbrugerens computer. Clonable påtager sig intet ansvar for platforme eller materialer leveret af tredjeparter, der er tilgængelige via linkede websteder. fremsætter ingen erklæringer eller garantier om og har intet ansvar for sådanne tredjeparter, deres indhold eller platform. Enhver handel, som brugere har med sådanne tredjeparter, er på deres egen risiko. Ledere, værter, deltagere, moderatorer og andre tredjeparter er ikke autoriserede Clonable-talspersoner, og deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Clonable. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, har Clonable intet ansvar i forhold til materiale, der stammer fra intellektuelle ejendomsrettigheder, ærekrænkelse, privatlivets fred, offentlighed, uanstændighed eller andre love. Clonable fraskriver sig også ethvert ansvar i forhold til brug, misbrug, tab, ændring eller utilgængelighed af materiale. Clonable er ikke ansvarlig for tab, du måtte lide som følge af, at en anden bruger din adgangskode eller konto eller kontooplysninger i forbindelse med platformen, med eller uden din viden.

Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder skal Clonable, dets aktionærer, ledere, direktører, medarbejdere, partnere, licensgivere eller leverandører være ansvarlige over for dig eller nogen anden for særlige, tilfældige, indirekte, følgeskader eller strafskader overhovedet, herunder skader som følge af tab af brug, data eller fortjeneste uanset om det kunne forudses eller ej, eller hvis Clonable er blevet informeret om muligheden for sådanne skader, eller baseret på nogen som helst teori om ansvar, herunder brud på kontrakt eller garanti, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling, eller ethvert andet krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af eller adgangen til platformen eller indholdet. Intet i betingelserne skal begrænse eller udelukke Clonable's ansvar for grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra Clonable eller dets ansatte eller for død eller personskade. Clonable Clonable 's og dets aktionærers, tilknyttede selskabers, licensgiveres og leverandørers samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne aftale er begrænset til det månedlige beløb, der skal betales, og som er angivet i aftalen mellem og dig. Denne begrænsning gælder, selv om Clonable er blevet informeret om muligheden for sådanne skader, og uanset om det væsentlige formål med et begrænset retsmiddel ikke er opfyldt.

Forpligtelse til at beskytte fortrolige oplysninger

Du anerkender, at Clonable har den eksklusive ret, titel og interesse i den intellektuelle ejendom, der vedrører platformen og Clonable -tjenesterne. "Intellektuel ejendom" betyder ophavsret, moralske rettigheder, varemærke, patent, forretningshemmelighed, illoyal konkurrence og alle andre intellektuelle og ejendomsretlige rettigheder, herunder men ikke begrænset til de rettigheder, der stammer fra de klonbare tjenester og platformen. Du anerkender, at du ikke har nogen ret, titel eller interesse i den intellektuelle ejendom på platformen, herunder indhold, der stammer fra den multifunktionelle oversættelsestjeneste, der giver dig mulighed for at konvertere dit lokale websted til et flersproget websted, bortset fra retten til at bruge sådan intellektuel ejendom på platformen som udtrykkeligt angivet i denne aftale. Du vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte Clonable 's rettigheder som beskrevet i dette afsnit 16, og på anmodning fra Clonable vil du tage alle nødvendige skridt for at beskytte Clonable's ejerskab af sådanne rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, at udføre alle dokumenter.

Ophør og ændring af Clonable-tjenesten

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan opsige din adgangskode, konto (eller en del deraf) eller brug af Clonable-tjenesten og platformen og fjerne og kassere alt materiale på platformen af en hvilken som helst grund, herunder, men ikke begrænset til, hvis vi mener, at du har overtrådt eller handlet i strid med aftalens bogstav eller ånd. Vi vil også opsige din konto ved modtagelse af pålidelige oplysninger om din overtrædelse af enhver lov og vil samarbejde med retshåndhævende myndigheder i sådanne sager. Vi kan også, efter eget skøn og til enhver tid, ophøre med at levere Clonable-tjenesten eller en del deraf, med eller uden varsel. Du accepterer, at enhver opsigelse af din adgang til platformen i henhold til enhver bestemmelse i aftalen kan ske uden varsel, og anerkender og accepterer, at vi straks kan deaktivere eller slette din konto og alle relaterede oplysninger og filer på din konto og/eller forhindre enhver yderligere adgang til sådanne filer eller Clonable-tjenesten. Du accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver opsigelse af din adgang til platformen. Vi forbeholder os ret til, til enhver tid og fra tid til anden, midlertidigt eller permanent, helt eller delvist, at: (a) ændre eller opsige Clonable-tjenesten, herunder men ikke begrænset til (i) at begrænse den tid, hvor Clonable-tjenesterne er tilgængelige, (ii) at begrænse den tilladte brug af Clonable-tjenesten og (iii) at begrænse eller opsige en brugers ret til at bruge Clonable-tjenesten, med eller uden varsel; (b) opkræve gebyrer i forbindelse med brug af Clonable-tjenesten; (c) ændre og/eller give afkald på gebyrer, der opkræves i forbindelse med Clonable-tjenesten; og/eller (d) tilbyde muligheder til nogle eller alle brugere af Clonable-tjenesten. Du accepterer, at hverken vi eller nogen af vores tilknyttede virksomheder er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller opsigelse af Clonable-tjenesten, helt eller delvist, eller af enhver tjeneste, indhold eller funktion, der tilbydes via platformen. Vi kan tilbagekalde dine registreringsprivilegier og/eller træffe enhver anden passende foranstaltning for at håndhæve disse retningslinjer, hvis vi bliver gjort opmærksom på overtrædelser. Desuden kan vi efter eget skøn afslutte din konto eller deltagelse i enhver funktion i Clonable-tjenesten og -platformen af en hvilken som helst grund. ClonableClonable's refunderings- og annulleringspolitik er en del af og indarbejdet i Clonable's servicevilkår (Klik her for refunderings- og annulleringspolitik). Som en betingelse for at registrere dig hos Clonable og bruge Clonable-tjenesterne, anerkender du udtrykkeligt, at du har læst og forstået refusions- og annulleringspolitikken og accepterer at være bundet af dens vilkår og betingelser. Hvis du på noget tidspunkt er uenig i refusions- og annulleringspolitikken eller nogen del af den, er dit eneste middel at ophøre med al brug af Clonable-tjenesterne og opsige din konto. Bemærk dog, at alle transaktioner, der fandt sted før datoen for en sådan opsigelse, fuldt ud vil være underlagt betingelserne i refusions- og annulleringspolitikken.

Brugeradfærd

Du accepterer ikke at få adgang til eller forsøge at få adgang til platformen på nogen anden måde end den grænseflade, der leveres af Clonable, eller omgå nogen adgangs- eller brugsrestriktioner, der er oprettet af Clonable for at forhindre bestemt brug af platformen.

Du accepterer ikke at bruge, eller opfordre eller tillade andre at bruge, platformen til:

 • dele materiale, der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, krænkende, ulovligt, ærekrænkende, injurierende, vulgært, obskønt, børnepornografisk, utugtigt, blasfemisk, krænkende for andres privatliv, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde stødende;
 • Forfølgelse, intimidering og/eller chikane af en anden person;
 • tilskyndelse af andre til at begå vold;
 • At skade mindreårige på nogen måde;
 • dele materiale, som du ikke har tilladelse til at dele i henhold til loven eller et kontraktligt eller betroet forhold;
 • dele materiale, der krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder, der tilhører en anden part;
 • Falsk udgive dig for at være en person eller enhed, eller angive falsk eller på anden måde misvise dit tilhørsforhold til en person eller enhed;
 • Bruge platformen eller materialet på en sådan måde, at en bruger vildledes til at tro, at han/hun er i direkte kontakt med Clonable;
 • dele materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr;
 • Få adgang til eller bruge platformen på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe en Clonable -server eller de netværk, der er forbundet til en Clonable -server;
 • forsætligt eller utilsigtet forstyrre eller afbryde platformen eller overtræde love vedrørende adgang til eller brug af platformen, overtræde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med platformen, eller deltage i aktiviteter, der er forbudt i henhold til aftalen;
 • Forstyrre sikkerheden eller på anden måde forårsage skade på platformen, materialer, konti, adgangskoder, servere eller netværk, der er forbundet med eller tilgængelige via platformen eller tilknyttede eller linkede websteder;
 • Forstyrre, hindre eller forhindre andre brugere i at bruge eller nyde platformen eller materialerne eller andre tilknyttede eller linkede websteder, platforme eller indhold;
 • Få adgang til eller forsøge at få adgang til materiale, som du ikke er autoriseret til at få adgang til, eller via andre midler, som ikke bevidst er gjort tilgængelige via platformen;
 • Reproducere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af materialerne, brugen af platformen eller materialerne eller adgangen til platformen eller materialerne til kommercielle formål;
 • Hosting af platformen, på abonnementsbasis eller på anden måde, uden tilladelse fra Clonable, herunder en tilknyttet applikation, for at give en tredjepart mulighed for at bruge platformen til at skabe, overføre eller beskytte materiale;
 • snyder, bagvasker eller på anden måde krænker andres juridiske rettigheder (f.eks. retten til privatlivets fred og offentlig omtale), eller
 • at udvise anden adfærd, som efter Clonable's skøn anses for upassende, ulovlig eller stødende.

Desuden accepterer du at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser som en betingelse for at bruge Clonable-tjenesten.

For at vi kan beskytte kvaliteten af vores produkter og tjenester, giver du hermed vores medarbejdere og repræsentanter tilladelse til at få adgang til din konto og dine data af enhver grund efter vores eget skøn. Vi forbeholder os også ret til, men påtager os ikke ansvaret for, at overvåge eller gennemgå din adfærd, mens du bruger Clonable-tjenesten og -platformen. Din brug af Clonable-tjenesten og -platformen er underlagt alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og regler. Du anerkender endvidere, at du er ansvarlig for at skaffe eller levere alle adgangslinjer, telefon- og computerudstyr (herunder modem) eller andre enheder, der er nødvendige for at få adgang til platformen, og betale alle gebyrer i forbindelse hermed.

Spørgsmål om jurisdiktion

Platformen kontrolleres og drives af Clonable fra Holland og har ikke til formål at underlægge Clonable lovene eller jurisdiktionen i et andet område end Holland. Clonable erklærer eller garanterer ikke, at Clonable-tjenesten og -platformen eller dele heraf er egnet eller tilgængelig til brug i en bestemt jurisdiktion. De, der vælger at få adgang til platformen, gør det på eget initiativ og på egen risiko og er ansvarlige for at overholde alle lokale love, regler og bestemmelser. Vi kan til enhver tid og efter eget skøn begrænse tilgængeligheden af platformen helt eller delvist til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion, som vi vælger.

Meddelelser

Clonable kan give dig besked via e-mail, opslag på platformen eller på andre rimelige måder. Du skal give Clonable skriftlig meddelelse via e-mail eller på anden måde udtrykkeligt fastsat af Clonable. Clonable kan udsende, distribuere eller vise meddelelser eller beskeder via Clonable-tjenesten for at informere dig om ændringer af aftalen, Clonable-tjenesten og -platformen, privatlivspolitikken eller andre spørgsmål af interesse. Enhver sådan udsendelse, distribution eller visning af oplysninger udgør en meddelelse til dig.

Gældende lov og andre generelle vilkår og betingelser

Aftalen skaber ikke, og skal heller ikke fortolkes som et partnerskab, joint venture, arbejdsgiver-ansat, agentur eller franchisegiver-franchisetager-forhold mellem dig og Clonable. Aftalen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning, uden at der tages hensyn til eventuelle principper om lovkonflikter. Aftalen og alle yderligere aftaler, der følger af den, er underlagt hollandsk lov. Du accepterer, at enhver retssag eller retssag efter loven eller efter billighed, der udspringer af eller er relateret til aftalen, kun skal anlægges ved domstolene i byen s'Hertogenbosch, og du giver hermed samtykke til og underkaster dig disse domstoles personlige jurisdiktion til afgørelse af en sådan sag og giver afkald på enhver indsigelse med hensyn til jurisdiktion, sted eller uhensigtsmæssigt forum for sådanne domstole. Du accepterer, at ethvert krav eller søgsmål, der opstår som følge af din brug af Clonable-tjenesten og platformen eller aftalen, skal indgives inden for et (1) år efter, at kravet eller søgsmålet er opstået, ellers er det for evigt forældet, uanset forældelsesfrister eller anden lov om det modsatte. Inden for denne periode udgør Clonable 's undladelse af at håndhæve eller udøve en bestemmelse i aftalen eller en relateret rettighed ikke et afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i aftalen er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse anses for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Clonable kan til enhver tid overdrage aftalen, helt eller delvist, med eller uden varsel til dig. Du må ikke overdrage, overføre eller give underlicens til aftalen eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clonable. Ingen af parternes afkald på en overtrædelse eller misligholdelse i henhold til denne aftale skal anses for at være et afkald på en tidligere eller efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse. Overskrifter, billedtekster eller paragrafoverskrifter i denne aftale er kun medtaget for at gøre det lettere for læseren og definerer eller forklarer på ingen måde noget afsnit eller nogen bestemmelse i denne aftale. Dette er hele aftalen mellem dig og Clonable vedrørende emnet heri og kan ikke ændres af dig. Aftalen er til fordel for Clonable's efterfølgere, overdragere og licenstagere. Du accepterer uden begrænsning, at en trykt version af aftalen og af enhver meddelelse givet i elektronisk form skal kunne godkendes i retslige eller administrative procedurer baseret på eller relateret til aftalen i samme omfang og på samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt blev genereret og opbevaret i trykt form.

Ophavsret og meddelelser om ophavsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret, og vi beder vores brugere om at gøre det samme. Vi kan, under passende omstændigheder og efter eget skøn, opsige konti for brugere, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der krænker ophavsretten, bedes du give vores Copyright Agent følgende oplysninger:

 • en elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsrettigheden;
 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket
 • En beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket, er placeret på platformen;
 • din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse;
 • en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er tilladt af ophavsretsejeren, din agent eller loven, og
 • en erklæring fra dig, som du afgiver under strafansvar for mened, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på ophavsretsejerens vegne.

Ændringer af aftalen

Clonable forbeholder sig ret til at ændre Aftalen efter eget skøn, og eventuelle ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Vi vil annoncere sådanne ændringer ved at lægge det reviderede udkast til aftalen ud på platformen. Du kan se, hvornår Aftalen sidst blev revideret, ved at se "Sidst revideret den" nederst på denne side. Hvis du fortsætter med at bruge platformen efter sådanne ændringer, anses du for at have accepteret sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer vilkårene i aftalen eller eventuelle ændringer heraf, bedes du ophøre med at bruge denne platform.

Sidst revideret den 08. maj 2023