Om Clonable

Clonable - dit værktøj til kloning og lokalisering af websites og webshops.

E-mail
info[@]clonable.net
Telefonnummer
+31 492 77 52 69
Adresse

Business Center Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Generelle vilkår og betingelser

Clonable ("Clonable" og/eller "vi") stiller en platform til rådighed for dig, som er underlagt følgende vilkår og betingelser, som ikke kan forhandles og kan ændres efter meddelelse til dig efter Clonable's absolutte skøn, med forbehold af bestemmelserne i nedenstående vilkår og betingelser.

Ved at acceptere og gå ind på vilkårene og betingelserne i denne platformsaftale ("Aftalen") ved at (a) vælge "Jeg accepterer" til disse vilkår og betingelser, (b) gennemføre registreringsprocessen (c) bruge platformen på nogen måde, såsom at downloade eller uploade indhold eller bruge de tjenester, der leveres af Clonable og/eller tredjeparter via platformen, bliver du kunde hos Clonable og accepterer følgende vilkår og betingelser og indgår en juridisk og bindende aftale med Clonable.

I denne aftale henviser alle henvisninger til dig og/eller din og/eller brugeren og/eller kunden til den part, der indgår denne aftale med Clonable.

Oversigt
Clonable tilbyder visse tjenester på eller via vores websted, www.Clonable.net (og andre, eventuelt oversatte domænenavne, såsom www.Clonable.dk osv., ("platformen"). Platformen tilbyder en oversættelsestjeneste til flere formål, som gør det muligt for dig at omdanne dit lokale websted til et websted på flere sprog og/eller i flere lande ("Clonable-tjenesten"). Aftalen gælder for tjenesten Clonable. Alt indhold og alle tjenester, der stilles til rådighed via platformen, og som ikke er blevet stillet til rådighed på datoen "Senest revideret den" nedenfor, vil automatisk blive betragtet som en del af Clonable-tjenesten, når de først stilles til rådighed via platformen.

Accept af betingelserne/tiltrædelse
Du må ikke bruge platformen, hvis du ikke accepterer vilkårene i aftalen.

Desuden må du ikke bruge platformen, hvis (i) du er forbudt at bruge platformen i henhold til lokale love og bestemmelser; eller (ii) du ikke er fuldt ud i stand til og bemyndiget til at indgå en bindende kontrakt med Clonable.

Ved at bruge platformen erklærer og garanterer du, at du har ret, magt og kapacitet til at indgå denne aftale og overholde alle dens vilkår og betingelser.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Clonable 's beskyttelse af oplysninger og indsamling af oplysninger fremgår af Clonable 's privatlivspolitik(Klik her for at se privatlivspolitikken). Du accepterer, at Clonable bruger dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

Registrering
Det er en betingelse for din brug af Clonable-tjenesten og platformen, at du er den juridiske ejer af det websted, som du bruger platformen og Clonable-tjenesten i forbindelse med. Det er også en betingelse, at du er indehaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse hermed (eller en juridisk repræsentant for ejeren af webstedet).

Du skal registrere dig hos Clonable for at kunne bruge Clonable-tjenesten og -platformen. For at registrere dig på Clonable skal du oplyse en gyldig e-mailadresse (som bruges som en unik identifikator for din konto), dit navn og en adgangskode.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto, og du accepterer ikke at overføre, udlåne eller på anden måde overføre din e-mailadresse eller adgangskode til en tredjepart med henblik på at bruge eller få adgang til Clonable-tjenesten og -platformen.

Du er også eneansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din konto. Du kan til enhver tid ændre din adgangskode eller andre kontooplysninger ved at følge instruktionerne på din profilside.

Du accepterer at underrette os omgående om enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden i forbindelse med din konto eller Clonable-tjenesten og at sikre, at du "logger af" / lukker din konto (hvis relevant) ved afslutningen af hver session.

Når du bruger tjenesten og platformen Clonable, accepterer du at: (i) give visse aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger om dig, når platformen anmoder om det, og (ii) vedligeholde og opdatere sådanne oplysninger som krævet for at holde dem aktuelle, fuldstændige og nøjagtige. Hvis de oplysninger, som du har givet under din første registrering, er ukorrekte, forbeholder Clonable sig ret til at opsige din konto øjeblikkeligt og din ret til at bruge Clonable-tjenesten og -platformen.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af nogen af de ovennævnte forpligtelser.

Betaling
De forskellige gebyrstrukturer og de gebyrer, der skal betales for Clonable-tjenesten, er beskrevet på platformen ("gebyrer") eller er beskrevet i en separat kontrakt for dig som kunde. Clonable -tjenesterne udføres af Clonable efter Clonable 's accept af online-registreringen og fuld betaling af de relevante gebyrer for Clonable-tjenesten som fastsat på platformen eller i den særlige kontrakt, der er indgået med dig som kunde.

Clonable kan justere satserne for Clonable en gang om året den 1. januar på grundlag af CBS' forbrugerprisindeks med henblik på en inflationskorrektion. I tilfælde af en inflation på over 2 % om måneden kan Clonable justere prisen månedligt på grundlag af CBS' forbrugerprisindeks.

I tilfælde af manglende betaling af et gebyr, som du skylder, bl.a. ved tilbagebetaling, svindel, afvist kreditkort eller af andre årsager, har Clonable ret til straks at suspendere eller opsige din adgang til platformen og Clonable-tjenesterne, uden at dette berører retten til at inddrive alle skyldige beløb fra dig eller andre rettigheder eller retsmidler, som Clonable har til rådighed.

Clonable forbeholder sig ret til at ændre sin betalingspolitik og de gebyrer, der opkræves for Clonable-tjenester fra tid til anden, og sådanne ændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Alle gebyrer og andre afgifter skal betales i den valuta, der er angivet på platformen. Hvis der ikke er angivet nogen valuta, er alle gebyrer angivet i EUR og er eksklusive alle gældende skatter og afgifter i den relevante jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til moms, hvis det er relevant).

Du accepterer at betale Clonable gebyrerne for alle Clonable tjenester, der er købt fra Clonable. Du accepterer endvidere, at du er ansvarlig for betaling af alle gældende skatter og afgifter, der skal betales i den relevante jurisdiktion, hvor kontrakten finder sted.

Betalinger for tjenesterne på Clonable foretages via et sikkert websted fra en tredjepart. Du anerkender og accepterer dog, at internetoverførsler ikke kan garanteres at være helt sikre eller private, og at alle oplysninger, du giver (herunder kreditkortoplysninger), kan blive læst og/eller opsnappet af en tredjepart. Clonable er ikke ansvarlig for aflytning og/eller hacking af data eller anden uautoriseret adgang til oplysninger, som du har givet til brug for Clonable-tjenesterne.

Licens til brug af og adgang til tjenesten Clonable
Clonable giver dig hermed, og du accepterer hermed en personlig, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens ("Licens") til at bruge platformen til at få adgang til Clonable-tjenesten.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder, uden begrænsning, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker, patenter osv.), der forekommer i eller er indeholdt i og/eller relateret til platformen (herunder, uden begrænsning, softwarekoden, brugermanualer og al anden dokumentation), er og forbliver Clonable's eksklusive ejendom. Intet i denne aftale og/eller tildelingen af licensen skal udgøre et afkald på Clonables intellektuelle ejendomsret i henhold til nogen lov.

Licensen omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af platformen, Clonable-tjenesten eller dens indhold; enhver afledt brug af denne platform, Clonable-tjenesten eller dens indhold; eller enhver brug af data mining, robotter eller lignende værktøjer til dataindsamling og -udtrækning. Platformen, tjenesten Clonable eller dele heraf må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clonable. Endvidere må du ikke kopiere eller efterligne dele af eller hele platformens design eller udseende. Disse er beskyttet af intellektuel ejendomsret.

Clonable kan fra tid til anden frigive nye værktøjer og ressourcer på platformen eller indføre andre tjenester og/eller funktioner til platformen. Alle nye tjenester og funktioner vil være underlagt denne aftale samt eventuelle yderligere vilkår for brug, som vi måtte udstede for disse specifikke tjenester eller funktioner.

Hvad der udgør misbrug af platformen, afgøres af Clonable efter eget skøn. Clonable forbeholder sig ret til at opsige din konto, hvis Clonable finder, at du har overtrådt aftalen.

Begrænsning af brugen af indhold
Du anerkender, at platformen kan indeholde oplysninger, software, fotos, video, tekst, grafik, musik, lyde eller andre materialer (samlet "indhold"), der er beskyttet af ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, og at disse rettigheder er gyldige og beskyttede i alle former, medier og teknologier, der eksisterer nu eller udvikles i fremtiden. Hele indholdet er samlet set beskyttet i henhold til den nederlandske ophavsretslovgivning som et kollektivt værk, og vi har ophavsret til udvælgelse, koordinering, opstilling og forbedring af dette indhold. Det er strengt forbudt at ændre indholdet eller bruge indholdet til andre formål, herunder at bruge indholdet på et andet websted eller i et netværkscomputermiljø. Medmindre vi på forhånd udtrykkeligt har givet dig skriftlig tilladelse hertil, accepterer du ikke at reproducere, videredistribuere, sælge, ændre, udleje, lease, låne, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker baseret på det (helt eller delvist), dekompilere, reverse engineer, demontere eller på anden måde reducere platformen eller Clonable-tjenesten, herunder indholdet, helt eller delvist.

Navnet og logoet Clonable er intellektuel ejendom af Clonable. Alle andre varemærker på platformen er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Vores partnere kan også have yderligere ejendomsrettigheder til det indhold, som de gør tilgængeligt via tjenesten og platformen Clonable. Handelsnavne, varemærker og servicemærker, der ejes af os, uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede, må ikke anvendes i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke er vores, på en måde, der kan skabe forvirring. Intet på platformen skal fortolkes som en stiltiende, stiltiende eller på anden vis tildeling af en licens eller ret til at bruge vores handelsnavne, varemærker eller servicemærker uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

Produktkvalitet
Clonable forsøger at være så nøjagtig som muligt. Clonable garanterer dog ikke, at produktbeskrivelser, tekster og/eller andre oversatte oplysninger på dit websted er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle og/eller fejlfrie. Uanset den ovenfor anførte ansvarsfraskrivelse for kvalitet vil Clonable bruge din brugeradfærd på webstedet til at forbedre kvaliteten af Clonable-tjenesten, men har ingen forpligtelse til at gøre det. Du accepterer, at hverken Clonable eller dets tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere er ansvarlige for enhver unøjagtig, ufuldstændig, upålidelig eller fejlagtig funktion med hensyn til Clonable-tjenesterne og de oversatte oplysninger på dit websted.

Materialer, der indsendes via platformen
Definitionen af "Materialer indsendt via Clonable-tjenesten og -platformen" heri er alle data, oplysninger, tekst, software, lydfiler, billeder, fotografier, grafik, video, meddelelser, filer, links eller andet materiale ("Materialer") på dit websted, uanset om det er scriptet, passwordbeskyttet eller på anden måde. Materialerne vil være omfattet af Clonable-tjenesten, som omfatter overførsel af materialerne til en tredjepart, så vi kan udføre Clonable-tjenesten. Du accepterer, at hvis du lægger materiale op via platformen, giver du automatisk Clonable og dets efterfølgere og overdragere en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig og uigenkaldelig licens til at bruge, downloade og udskrive, vise, ændre, offentliggøre og tilpasse materialerne helt eller delvist med henblik på at udføre Clonable-tjenesten. Du er alene ansvarlig for alt materiale, som du sender, lægger op eller distribuerer via platformen, herunder, men ikke begrænset til, indholdet af din e-mail-kommunikation, oplysninger, anmeldelser, brugerbedømmelser, brugervurderinger, fotografier eller grafik, der er lagt op eller relateret materiale. Ved at indsende materialer til dit websted erklærer og garanterer du, at du ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til sådanne materialer og ethvert billede, der er indeholdt i sådanne materialer.

Du anerkender og accepterer, at (a) vi forbeholder os retten (men har ingen forpligtelse) til at gennemgå materialer, før vi tillader, at de offentliggøres eller på anden måde lagres via platformen i forbindelse med Clonable-tjenesten; og (b) vi kan efter eget skøn gøre følgende: (i) overvåge indsendelse af materialer; (ii) ændre, fjerne eller nægte at offentliggøre eller tillade, at materialer offentliggøres eller lagres; og/eller (iii) offentliggøre materialer eller kommunikation via platformen og omstændighederne omkring deres overførsel til: (a) tredjeparter til at drive Clonable-tjenesten og platformen; (b) overholde gældende lovgivning; (c) reagere på anmodninger fra myndighederne; (d) overholde enhver gyldig retssag; (e) beskytte Clonable s, platformens besøgendes eller offentlighedens rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom; (f) sætte os i stand til at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse de skader, som vi kan pådrage os; og/eller (g) håndhæve aftalen; og/eller (iv) dele materialerne med de relevante myndigheder og finansielle institutioner, hvis Clonable efter eget skøn fastslår, at: (a) du forsøger at bedrage Clonable; (b) du er involveret i svigagtig aktivitet eller en anden forbudt transaktion; (c) du er involveret i kriminel aktivitet; eller (d) materialerne er af hadefuld karakter.

Under ingen omstændigheder kan vi eller nogen af vores medarbejdere, officerer, direktører, aktionærer, agenter, repræsentanter eller associerede selskaber holdes ansvarlige for tab eller skader forårsaget af din tillid til materialerne. Desuden har vi ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for skader som følge af tredjeparts brug (herunder uden begrænsning genudgivelse) eller misbrug af oplysninger, som frivilligt offentliggøres via en del af Clonable-tjenesten og -platformen.

Med forbehold af vilkårene i denne aftale må du ikke uploade, gemme, distribuere, overføre, vise, udføre, stille materiale til rådighed eller på anden måde kommunikere til offentligheden, hvis du ikke ejer de nødvendige rettigheder til det. Især kan enhver uautoriseret brug af ophavsretligt beskyttet materiale i dine materialer (herunder ved reproduktion, distribution, ændring, tilpasning, offentlig visning, offentlig fremførelse, offentlig fremførelse, udarbejdelse af afledte værker, tilgængeliggørelse eller på anden måde offentliggørelse via platformen) krænke tredjeparters rettigheder og er strengt forbudt. Enhver sådan overtrædelse kan resultere i ophævelse af aftalen og din adgang til platformen og kan også resultere i civile eller strafferetlige procedurer mod dig fra eller på vegne af den relevante rettighedshaver.

 

Links til tredjeparts websteder

Platformen kan indeholde links, eller tredjepartsindhold kan indeholde links til andre websteder eller ressourcer. Da vi ikke har nogen kontrol over sådanne websteder og ressourcer, anerkender og accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af og ikke støtter sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og vi er ikke ansvarlige eller hæfter for indhold, reklamer, produkter, tjenester eller andre materialer (samlet benævnt "Tredjeparts-materialer"), der er tilgængelige via eller indeholdt på sådanne websteder eller ressourcer. Du forstår, at du kan blive udsat for tredjepartsmaterialer, der er stødende, uanstændige eller anstødelige. Du anerkender og accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige eller erstatningsansvarlige, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget direkte eller indirekte af brugen af eller tillid til sådanne tredjepartsmaterialer, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller ressourcer.

 

Tilgængelighed

Clonable forpligter sig til at gøre en rimelig indsats for at forsøge at levere Clonable -tjenesterne og adgang til platformen 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Der vil dog være tilfælde, hvor adgangen til platformen vil blive afbrudt i forbindelse med vedligeholdelse, opgraderinger og reparationer, som du anerkender som en nødvendig funktion udført af Clonable, eller på grund af fejl i telekommunikationsforbindelser og udstyr, som Clonable ikke har kontrol over, og Clonable påtager sig ikke ansvar for eventuelle indtægtstab, der måtte opstå.

 

Clonable kan ændre eller afbryde platformen eller dele heraf midlertidigt eller permanent med eller uden varsel til dig.

 

Garanti for brugere, skadesløsholdelsespligt og fritagelse

Du erklærer og garanterer, at: (a) du ejer den intellektuelle ejendomsret eller har opnået alle nødvendige licenser og tilladelser til at bruge materialet i overensstemmelse med din brug i forbindelse med platformen eller som ellers tilladt i henhold til aftalen; (b) du har de rettigheder, der er nødvendige for at give den licens, der er fastsat i aftalen (c) du har modtaget tilladelse fra alle personer, der er afbildet i dit materiale, til at bruge dit materiale som anført i aftalen, herunder distribution, offentlig visning, offentlig fremførelse og reproduktion af materialet; og (d) dit materiale hverken krænker eller overtræder intellektuel ejendomsret eller andre ejendomsrettigheder, herunder rettigheder til offentlig omtale eller privatlivets fred, tilhørende personer, virksomheder eller enheder eller andre tredjeparter.

 

Du accepterer at holde Clonable og dets aktionærer, datterselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, officerer, agenter, medarbejdere, co-brandingpartnere eller andre partnere og licensgivere skadesløse for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, der fremsættes af eller opstår på grund af dit materiale, din brug af platformen, din forbindelse til platformen, enhver påstand om, at dit materiale har forvoldt skade på andre, enhver handel mellem dig og andre, der annoncerer eller reklamerer via platformen, dit brud på vilkårene i aftalen eller din overtrædelse af nogen som helst rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

Afvisning af garantier

Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning:

 

Platformen og indholdet leveres af Clonable "som det er", uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig, stiltiende, lovbestemt eller anden form for garanti, herunder stiltiende garantier for ejendomsret, ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Uden at begrænse det følgende garanterer Clonable og dets licensgivere ikke, at (a) platformen og indholdet vil opfylde dine krav eller vil være kontinuerligt tilgængelige, uafbrudt, tidløst, sikkert eller fejlfrit; (b) de resultater, der opnås ved brug af platformen og indholdet, vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige; (c) kvaliteten af platformen og indholdet vil opfylde dine forventninger; eller at (d) eventuelle fejl eller udeladelser i platformen eller indholdet vil blive rettet. Ingen råd eller oplysninger, hverken mundtlige eller skriftlige, som du får fra Clonable eller gennem eller ved brug af platformen og indholdet skaber nogen garanti, som ikke udtrykkeligt er anført i vilkårene.

 

Clonable fraskriver sig specifikt ethvert ansvar for handlinger, der er et resultat af brugerens brug af eller deltagelse i en platform, og som skyldes platformen og dens indhold. Ethvert indhold, der downloades som følge af Clonable-tjenesten, gøres tilgængeligt eller på anden måde opnås gennem brugen af platformen, er tilgængeligt efter eget skøn og på egen risiko, og du er alene ansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller tab af data som følge af downloadet. Clonable påtager sig intet ansvar for computervirus eller lignende kode, der downloades til en brugers computer fra platformen.

 

Clonable påtager sig intet ansvar for platforme eller materialer, der leveres af tredjeparter, som kan tilgås via linkede websteder. Clonable giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende og har intet ansvar for sådanne tredjeparter, deres indhold eller platform og har intet ansvar for dem. Enhver handel med sådanne tredjeparter foregår på brugerens egen risiko.

 

Managere, værter, deltagere, moderatorer og andre tredjeparter er ikke autoriserede talsmænd for Clonable, og deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Clonable. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Clonable intet ansvar med hensyn til materiale, der udspringer af intellektuelle ejendomsrettigheder, injurier, privatlivets fred, offentliggørelse, obskønhed eller andre love. Clonable fraskriver sig også ethvert ansvar for brug, misbrug, tab, ændring eller manglende tilgængelighed af materiale.

 

Clonable er ikke ansvarlig for tab, som du måtte lide som følge af, at en anden person bruger din adgangskode eller konto eller kontooplysninger i forbindelse med platformen, med eller uden din viden.

 

Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder vil Clonable, dets aktionærer, dets ledere, direktører, medarbejdere, partnere, licensgivere eller leverandører være ansvarlige over for dig eller nogen anden for nogen form for særlige, tilfældige, indirekte, følgeskader eller straffeskader, herunder skader for tab af brug, data eller fortjeneste, uanset om det kan forudses eller ej, eller om Clonable er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, eller baseret på nogen form for ansvarsteori, herunder kontraktbrud eller garanti, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling, eller ethvert andet krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af eller adgangen til platformen eller indholdet. Intet i betingelserne begrænser eller udelukker Clonable's ansvar for grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra Clonable 's eller dets ansattes side eller for død eller personskade.

 

Clonable's samlede ansvar og dets aktionærer, søsterselskaber, licensgivere og leverandører i henhold til eller i forbindelse med denne aftale er begrænset til det månedlige gebyr, der er angivet i aftalen mellem Clonable og dig. Denne begrænsning gælder, selv om Clonable er blevet informeret om muligheden for sådanne skader, og uanset at det væsentlige formål med en begrænset afhjælpning ikke er opfyldt.

 

Forpligtelse til at beskytte fortrolige oplysninger

 

Du anerkender, at Clonable har den eksklusive ret, titel og interesse i den intellektuelle ejendomsret i forbindelse med platformen og Clonable -tjenesterne. "Intellektuel ejendom" betyder ophavsret, moralske rettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, illoyal konkurrence og alle andre intellektuelle rettigheder og ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, de rettigheder, der opstår i forbindelse med Clonable-tjenesterne og platformen.

 

Du anerkender, at du ikke har nogen ret, titel eller interesse i den intellektuelle ejendom i platformen, herunder indhold, der stammer fra oversættelsestjenesten til flere formål, som gør det muligt for dig at konvertere dit lokale websted til et websted på flere sprog, bortset fra retten til at bruge denne intellektuelle ejendom på platformen som udtrykkeligt fastsat i denne aftale. Du skal gøre alt, hvad der er nødvendigt for at beskytte Clonable 's rettigheder som anført i dette punkt 16, og efter anmodning fra Clonable skal du træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte Clonable's ejendomsret til sådanne rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, at udføre alle dokumenter.

 

Ophør og ændring af Clonable tjenesten

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan opsige din adgangskode, konto (eller en del heraf) eller brugen af Clonable-tjenesten og platformen og fjerne og kassere ethvert materiale på platformen af enhver grund, herunder, uden begrænsning, hvis vi mener, at du har overtrådt eller handlet i strid med aftalens bogstav eller ånd. Vi vil også opsige din konto ved modtagelse af pålidelige oplysninger om din overtrædelse af en lov, og vi vil samarbejde med de retshåndhævende myndigheder i sådanne sager. Vi kan også, efter eget skøn og til enhver tid, ophøre med at levere Clonable-tjenesten eller dele heraf, med eller uden varsel. Du accepterer, at enhver opsigelse af din adgang til platformen i henhold til enhver bestemmelse i aftalen kan ske uden forudgående varsel, og du anerkender og accepterer, at vi straks kan deaktivere eller slette din konto og alle relaterede oplysninger og filer på din konto og/eller forhindre yderligere adgang til sådanne filer eller Clonable-tjenesten. Du accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver opsigelse af din adgang til platformen.

 

Vi forbeholder os retten til til enhver tid og fra tid til anden, midlertidigt eller permanent, helt eller delvist, til at: (a) ændre eller afbryde Clonable-tjenesten, herunder, uden begrænsning, (i) begrænse den tid, hvor Clonable-tjenesterne er tilgængelige, (ii) begrænse den tilladte brug af Clonable-tjenesten, og (iii) begrænse eller opsige en brugers ret til at bruge Clonable-tjenesten, med eller uden varsel; (b) opkræve gebyrer i forbindelse med brugen af Clonable-tjenesten; (c) ændre og/eller frafalde de gebyrer, der opkræves i forbindelse med Clonable-tjenesten; og/eller (d) tilbyde nogle eller alle brugere af Clonable-tjenesten muligheder. Du accepterer, at hverken vi eller nogen af vores tilknyttede selskaber er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller afbrydelse af Clonable-tjenesten, helt eller delvist, eller af nogen tjeneste, indhold eller funktion, der tilbydes via platformen.

 

Vi kan tilbagekalde dine registreringsprivilegier og/eller træffe andre passende foranstaltninger for at håndhæve disse retningslinjer, hvis vi bliver gjort opmærksom på overtrædelser. Vi kan desuden efter eget skøn opsige din konto eller din deltagelse i enhver funktion på Clonable-tjenesten og -platformen af en hvilken som helst grund.

 

Clonable's Refusions- og afbestillingspolitik er en del af og er inkorporeret i Clonable Servicevilkår (Klik her for Refusions- og afbestillingspolitik). Som en betingelse for at registrere dig på Clonable og bruge Clonable-tjenesterne bekræfter du udtrykkeligt, at du har læst og forstået Refusions- og afbestillingspolitikken og accepterer at være bundet af dens vilkår og betingelser. Hvis du på noget tidspunkt er uenig med refunderings- og afbestillingspolitikken eller en del af den, er din eneste mulighed at ophøre med al brug af Clonable-tjenesterne og opsige din konto. Bemærk dog, at alle transaktioner, der fandt sted før datoen for en sådan opsigelse, vil være omfattet af betingelserne i politikken for tilbagebetaling og afbestilling.

 

Brugeradfærd

Du accepterer ikke at få adgang til eller forsøge at få adgang til platformen på andre måder end via den grænseflade, som Clonable har stillet til rådighed, eller at omgå eventuelle adgangs- eller brugsbegrænsninger, som Clonable har indført for at forhindre visse anvendelser af platformen.

 

Du accepterer ikke at bruge platformen eller at opfordre eller tillade andre at bruge den til at:

 

 • dele materiale, der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, krænkende, ulovligt, ærekrænkende, injurierende, vulgært, obskønt, børnepornografisk, utugtigt, blasfemisk, krænkende for andres privatliv, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde stødende;
 • Forfølgelse, intimidering og/eller chikane af en anden person;
 • tilskyndelse af andre til at begå vold;
 • At skade mindreårige på nogen måde;
 • dele materiale, som du ikke har tilladelse til at dele i henhold til loven eller et kontraktligt eller betroet forhold;
 • dele materiale, der krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder, der tilhører en anden part;
 • Falsk udgive dig for at være en person eller enhed, eller angive falsk eller på anden måde misvise dit tilhørsforhold til en person eller enhed;
 • Bruge platformen eller materialet på en sådan måde, at en bruger vildledes til at tro, at han/hun er i direkte kontakt med Clonable;
 • dele materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr;
 • Få adgang til eller bruge platformen på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe en Clonable -server eller de netværk, der er forbundet til en Clonable -server;
 • forsætligt eller utilsigtet forstyrre eller afbryde platformen eller overtræde love vedrørende adgang til eller brug af platformen, overtræde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med platformen, eller deltage i aktiviteter, der er forbudt i henhold til aftalen;
 • Forstyrre sikkerheden eller på anden måde forårsage skade på platformen, materialer, konti, adgangskoder, servere eller netværk, der er forbundet med eller tilgængelige via platformen eller tilknyttede eller linkede websteder;
 • Forstyrre, hindre eller forhindre andre brugere i at bruge eller nyde platformen eller materialerne eller andre tilknyttede eller linkede websteder, platforme eller indhold;
 • Få adgang til eller forsøge at få adgang til materiale, som du ikke er autoriseret til at få adgang til, eller via andre midler, som ikke bevidst er gjort tilgængelige via platformen;
 • Reproducere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af materialerne, brugen af platformen eller materialerne eller adgangen til platformen eller materialerne til kommercielle formål;
 • Hosting af platformen, på abonnementsbasis eller på anden måde, uden tilladelse fra Clonable, herunder en tilknyttet applikation, for at give en tredjepart mulighed for at bruge platformen til at skabe, overføre eller beskytte materiale;
 • snyder, bagvasker eller på anden måde krænker andres juridiske rettigheder (f.eks. retten til privatlivets fred og offentlig omtale), eller
 • at udvise anden adfærd, som efter Clonable's skøn anses for upassende, ulovlig eller stødende.

 

Desuden accepterer du at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser som en betingelse for at bruge tjenesten Clonable.

 

For at vi kan beskytte kvaliteten af vores produkter og tjenester, giver du hermed vores medarbejdere og repræsentanter tilladelse til at få adgang til din konto og dine data af enhver grund efter vores eget skøn. Vi forbeholder os også ret til, men påtager os ikke ansvaret for, at overvåge eller gennemgå din adfærd, mens du bruger tjenesten og platformen Clonable. Din brug af tjenesten og platformen Clonable er underlagt alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og regler. Du anerkender endvidere, at du er ansvarlig for at skaffe eller levere alle adgangslinjer, telefon- og computerudstyr (herunder modem) eller andre enheder, der er nødvendige for at få adgang til platformen, og betale alle gebyrer i forbindelse hermed.

 

Spørgsmål om jurisdiktion

Platformen kontrolleres og drives af Clonable fra Nederlandene og har ikke til formål at underlægge Clonable lovene eller jurisdiktionen i andre territorier end Nederlandene. Clonable erklærer eller garanterer ikke, at Clonable-tjenesten og -platformen eller nogen del heraf er egnet eller tilgængelig til brug i nogen bestemt jurisdiktion. De, der vælger at få adgang til platformen, gør det på eget initiativ og på egen risiko og er ansvarlige for at overholde alle lokale love, regler og bestemmelser. Vi kan til enhver tid og efter eget skøn begrænse tilgængeligheden af platformen, helt eller delvist, til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion, som vi vælger.

 

Meddelelser

Clonable kan give dig besked via e-mail, opslag på platformen eller på andre rimelige måder. Du skal give Clonable skriftlig meddelelse via e-mail eller på anden måde udtrykkeligt fastsat af Clonable. Clonable kan udsende, distribuere eller vise meddelelser eller beskeder via Clonable-tjenesten for at informere dig om ændringer i aftalen, Clonable-tjenesten og -platformen, privatlivspolitikken eller andre spørgsmål af interesse. Enhver sådan udsendelse, distribution eller visning af oplysninger udgør en meddelelse til dig.

 

Gældende lov og andre generelle vilkår og betingelser

Aftalen skaber ikke og skal heller ikke fortolkes som et partnerskab, joint venture, arbejdsgiver-ansat, agentur eller franchisegiver-franchisetager-forhold mellem dig og Clonable. Aftalen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning, uden at der tages hensyn til eventuelle principper om lovkonflikter. Du accepterer, at enhver retssag eller retssag efter loven eller efter billighed, der udspringer af eller er relateret til aftalen, kun skal anlægges ved domstolene i byen s'Hertogenbosch, og du giver hermed samtykke til og underkaster dig disse domstoles personlige jurisdiktion til afgørelse af en sådan sag og giver afkald på enhver indsigelse med hensyn til jurisdiktion, sted eller uhensigtsmæssigt forum for sådanne domstole. Du accepterer, at ethvert krav eller søgsmål, der opstår som følge af din brug af Clonable-tjenesten og platformen eller aftalen, skal indgives inden for et (1) år efter, at kravet eller søgsmålet er opstået, ellers vil det være forældet for evigt, uanset forældelsesfrister eller anden lov om det modsatte. Inden for denne periode udgør Clonable 's undladelse af at håndhæve eller udøve en bestemmelse i aftalen eller en relateret rettighed ikke et afkald på den pågældende rettighed eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i aftalen er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse anses for at kunne adskilles fra disse vilkår og betingelser og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Clonable kan til enhver tid overdrage aftalen, helt eller delvist, med eller uden varsel til dig. Du må ikke overdrage, overføre eller give underlicens til aftalen eller nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clonable. Ingen af parternes afkald på en overtrædelse eller misligholdelse i henhold til denne aftale skal anses for at være et afkald på en tidligere eller efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse. Overskrifter, billedtekster eller paragrafoverskrifter i denne aftale er kun medtaget for at gøre det lettere for læseren og definerer eller forklarer på ingen måde noget afsnit eller nogen bestemmelse i denne aftale. Dette er hele aftalen mellem dig og Clonable med hensyn til emnet heri, og den kan ikke ændres af dig. Aftalen er til fordel for Clonable's efterfølgere, overdragere og licenstagere. Du accepterer uden begrænsning, at en trykt version af aftalen og af enhver meddelelse givet i elektronisk form skal kunne godkendes i retslige eller administrative procedurer baseret på eller relateret til aftalen i samme omfang og på samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt blev genereret og opbevaret i trykt form.

 

Ophavsret og meddelelser om ophavsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret, og vi beder vores brugere om at gøre det samme. Vi kan under passende omstændigheder og efter vores skøn opsige konti for brugere, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du give vores Copyright Agent følgende oplysninger:

 • en elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsrettigheden;
 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket
 • En beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket, er placeret på platformen;
 • din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse;
 • en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er tilladt af ophavsretsejeren, din agent eller loven, og
 • en erklæring fra dig, som du afgiver under strafansvar for mened, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på ophavsretsejerens vegne.

 

Ændringer af aftalen

Clonable forbeholder sig ret til at ændre aftalen efter eget skøn, og eventuelle ændringer træder i kraft straks efter offentliggørelsen. Vi annoncerer sådanne ændringer ved at lægge det reviderede udkast til aftalen ud på platformen. Du kan se, hvornår aftalen sidst er blevet revideret ved at se "Sidst revideret den" nederst på denne side. Ved at fortsætte med at bruge platformen efter sådanne ændringer anses du for at have accepteret sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer vilkårene i aftalen eller eventuelle ændringer af den, skal du ikke fortsætte med at bruge denne platform.

Senest revideret den 15. december 2021